Het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering staat centraal bij de services die AGITO Consultancy bij haar klanten uitvoert. Bij de planvorming, uitwerking en implementatie zijn hiervoor wat ons betreft een aantal succesfactoren rand voorwaardelijk:

  • de rol en motivatie van management en medewerkers: geloof in de noodzaak van de verandering
  • ambitieus, realistisch en beheersbaar
  • het reduceren van de complexiteit
  • denken vanuit klantperspectief
  • mensgerichte benadering
  • transparante open communicatie