Projectportfolio Management

Projectportfolio Management is een effectief instrument om de strategie te vertalen naar concrete programma’s en projecten. Uiteindelijk gaat het bij de uitvoering van programma’s en projecten om het effect  dat voor de business en de klant wordt bereikt en dat investeringen en kosten worden terugverdiend. Hoe ontwikkelen we een duidelijk communiceerbaar programmaplan, waarmee de strategie stapsgewijs en controleerbaar wordt gerealiseerd?

Herinrichting organisatie & processen

Uw organisatie, processen en medewerkers worden continue geconfronteerd met een snel  veranderende omgeving. Vanuit de wetgever en de klant worden de eisen groter en is het tempo van de veranderingen sneller. Hoe speelt u in op deze dynamiek en hoe zorgt u ervoor dat management en medewerkers in staat zijn hierin mee te groeien? Uiteindelijk zijn het de medewerkers, die de kwaliteit van uw organisatie bepalen en uitstralen naar de klant. Het continue ontwikkelen van uw medewerkers en het betrekken van deze medewerkers bij initiatieven zoals b.v. organisatiewijzigingen, Lean/SixSigma en Het Nieuwe Werken zijn van essentieel belang voor het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het rendement.