Interim Management

U kunt uw managementvraagstuk niet direct en adequaat oplossen. U wilt openheid van zaken en issues bespreekbaar maken. Maak dan eens een afspraak met AGITO Consultancy om de situatie te bespreken. Wij leggen de focus op het wegnemen van de oorzaak van de problematiek en het inrichten van een structurele oplossing. Onze daadkracht, expertise en open transparante aanpak zijn de basis voor een succesvolle verandering.

AGITO Consultancy heeft veel ervaring met dergelijke opdrachten binnen de financiële dienstverlening. Belangrijkste ervaringen ligt bij het managen van Operations, Front-Office, Financiën, Informatievoorziening, Programma’s en Business processen.

Veranderingsmanagement

Het implementeren van nieuwe/aangepaste bedrijfsprocessen leidt veelal tot grote weerstand binnen de organisatie. Het opleggen van bovenaf werkt niet. Het meenemen van de medewerkers en management bij de veranderingen in de bedrijfsvoering vereisen een duidelijk koers, het communiceren van de noodzaak van de verandering en een strakke aansturing. AGITO Consultancy neemt graag de verantwoordelijkheid bij het realiseren van dergelijke veranderingstrajecten, uiteraard met een intensieve samenwerking met het management.

Coaching

Binnen de door ons uitgevoerde opdrachten worden wij regelmatig gevraagd voor het coachen van management en medewerkers. Deze vraag ontstaat over het algemeen vrij natuurlijk, vaak veroorzaakt door de intensieve samenwerking en het opgebouwde wederzijds vertrouwen.

Heeft u of één van uw managers behoefte aan een persoonlijke coach?  Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.