Project- & Programma Management

Succesvol project- & programmamanagement wordt gekenmerkt door een businessgerichte focus en pragmatische gestructureerde aanpak. De dynamische ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en technologie en het toenemende eisenpakket van klanten vergt een adequate mensgerichte benadering om de doelstellingen te realiseren. Organisaties die in staat zijn om management en medewerkers te begeleiden bij deze complexe veranderingsprocessen zullen nu en in de toekomst succesvol zijn. Het is van groot belang om in het beginstadium ambitieuze, maar ook realistische doelstellingen te formuleren.