Projectportfolio Management

Projectportfolio Management is een effectief instrument om de strategie te vertalen naar concrete programma’s en projecten. Uiteindelijk gaat het bij de uitvoering van programma’s en projecten om het effect  dat voor de business en de klant wordt bereikt en dat investeringen en kosten worden terugverdiend. Hoe ontwikkelen we een duidelijk communiceerbaar programmaplan, waarmee de strategie stapsgewijs en controleerbaar wordt gerealiseerd?

Herinrichting organisatie & processen

Uw organisatie, processen en medewerkers worden continue geconfronteerd met een snel  veranderende omgeving. Vanuit de wetgever en de klant worden de eisen groter en is het tempo van de veranderingen sneller. Hoe speelt u in op deze dynamiek en hoe zorgt u ervoor dat management en medewerkers in staat zijn hierin mee te groeien? Uiteindelijk zijn het de medewerkers, die de kwaliteit van uw organisatie bepalen en uitstralen naar de klant. Het continue ontwikkelen van uw medewerkers en het betrekken van deze medewerkers bij initiatieven zoals b.v. organisatiewijzigingen, Lean/SixSigma en Het Nieuwe Werken zijn van essentieel belang voor het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het rendement.

 


Project- & Programma Management

Succesvol project- & programmamanagement wordt gekenmerkt door een businessgerichte focus en pragmatische gestructureerde aanpak. De dynamische ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en technologie en het toenemende eisenpakket van klanten vergt een adequate mensgerichte benadering om de doelstellingen te realiseren. Organisaties die in staat zijn om management en medewerkers te begeleiden bij deze complexe veranderingsprocessen zullen nu en in de toekomst succesvol zijn. Het is van groot belang om in het beginstadium ambitieuze, maar ook realistische doelstellingen te formuleren.

 

 

 

 

 


Interim Management

U kunt uw managementvraagstuk niet direct en adequaat oplossen. U wilt openheid van zaken en issues bespreekbaar maken. Maak dan eens een afspraak met AGITO Consultancy om de situatie te bespreken. Wij leggen de focus op het wegnemen van de oorzaak van de problematiek en het inrichten van een structurele oplossing. Onze daadkracht, expertise en open transparante aanpak zijn de basis voor een succesvolle verandering.

AGITO Consultancy heeft veel ervaring met dergelijke opdrachten binnen de financiële dienstverlening. Belangrijkste ervaringen ligt bij het managen van Operations, Front-Office, Financiën, Informatievoorziening, Programma’s en Business processen.

Veranderingsmanagement

Het implementeren van nieuwe/aangepaste bedrijfsprocessen leidt veelal tot grote weerstand binnen de organisatie. Het opleggen van bovenaf werkt niet. Het meenemen van de medewerkers en management bij de veranderingen in de bedrijfsvoering vereisen een duidelijk koers, het communiceren van de noodzaak van de verandering en een strakke aansturing. AGITO Consultancy neemt graag de verantwoordelijkheid bij het realiseren van dergelijke veranderingstrajecten, uiteraard met een intensieve samenwerking met het management.

Coaching

Binnen de door ons uitgevoerde opdrachten worden wij regelmatig gevraagd voor het coachen van management en medewerkers. Deze vraag ontstaat over het algemeen vrij natuurlijk, vaak veroorzaakt door de intensieve samenwerking en het opgebouwde wederzijds vertrouwen.

Heeft u of één van uw managers behoefte aan een persoonlijke coach?  Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.